مهدی نوشادی در جشنواره موسیقی شرجی

به نقل و گزارش سایت شرجی : جشنواره موسیقی شرجی در 2 بخش مردمی و کارشناسان ، آثار هنرمندان عزیز که در سال 92 اثری را منتشر نموده اند مورد ارزیابی قرار...

ادامه مطلب