بازدید سرپرست بخشداری صحرای باغ از جاده دیده بان

محمد رضا حزنی سرپرست بخشداری صحرای باغ در معیت علی افاضل رئیس شورای بخش و عضو شورای دیده بان از جاده دیده بان بازدید کرد و بر بهسازی جاده تاکید نمود. ...

ادامه مطلب