تبریک سال ۹۲ به زبان شاعران دیده بانی

شعر "عید نوروز" از مرحوم زنده یاد حاج هاشم روشن روان: تبریک خالصانـــه بـــا قلبـــــی مملـــــو از شـــــوق تقدیم این مجامـــــع مخصـــــوص صــــ...

ادامه مطلب

“نور معرفت” جهانی خواهد شد

در طی اقدامی جدید درصدد هستیم تا کتاب های شاعران و نویسندگان دیده بانی را به صورت نسخه الکترونیکی مخصوص کامپیوتر و موبایل عرضه و منتشر کنیم تا جهانیان...

ادامه مطلب