شعبده بازی با طناب توسط حاج علی اکبر و محمد صبوری در جشن ۲۲بهمن سال ۱۳۹۴

در این شعبده سه تکه طناب 60 سانتی جدا از هم که حلقه شده است جلوی چشمان تماشاگران حلقه های سه طناب در هم تنیده می شود. زمان اجرا: 22 بهمن ماه سال94 ...

ادامه مطلب