راشد انصاری

شعری از راشد انصاری : کاندیدای اصلح شورای شهر !

شعری از راشد انصاری : کاندیدای اصلح شورای شهر ! طـبقِ تکلـیفی کـه دارم بنــده کانــدیـدا شــدم واردِ شــــورا شــــدم پیش از ایــن مایــل نبودم گ...

ادامه مطلب