برداشت "شلغم" از زمین های دیده بان برای اولین بار

برداشت “شلغم” از زمین های دیده بان برای اولین بار

برای اولین بار توسط یک جوان دیده بانی از زمین های کشارزی دیده بان "شلغم" برداشت شد. حسین انصاری فرزند مرحوم ماشاالله جوان سخت کوش دیده بانی که به تازگ...

ادامه مطلب