شهریار صبوری

دل نوشته ای از شهریار صبوری : دیده بان ۱۴۲۳

   به نام خدابه نام من ، اندوه تیره گشت و شب که همبستر روزهای زندگیم است ، تاریک.من به راز فراموشی دعاهای خاموش آگاه نیستم. من از قانون...

ادامه مطلب