حسین تمثده رئیس شورای بخش صحرای باغ

حسین تمثده رئیس شورای بخش صحرای باغ شد

حسین تمثده عضو شورای اسلامی دیده بان که به نمایندگی از این شورا در انتخابات شورای بخش شرکت کرده بود توانست با کسب حداکثر آراء به عنوان رییس شورای بخش ...

ادامه مطلب