پنجمین دوره شورای اسلامی روستای ديده بان

اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شورای دیده بان قبل از تایید صلاحیت

اسامي نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی روستای ديده بان (قبل از تاييد صلاحيت افراد) به شرح زیر می باشد: ابوطالب تالانه فرزند تراب قاسم به...

ادامه مطلب

عملکرد شورای اسلامی دیده بان در دوره سوم

عملکرد شورای اسلامی دیده بان در دوره سوم به نقل از اعضای شورای سابق (دوره سوم) به شرح زیر می باشد: 1-  پیگیری مستمر جهت احداث جاده دیده بان به فداغ ...

ادامه مطلب

علی افاضل

بیوگرافی علی افاضل نامزد چهارمین دوره شورای دیده بان

علی افاضل یکی از نامزدهای چهارمین دوره شورای دیده بان می باشد. در این مطلب به بیوگرافی این نامزد محترم می پردازیم. نام و نام خانوادگی: علی افاضل ن...

ادامه مطلب