حسین تمثده رئیس شورای بخش صحرای باغ

حسین تمثده رئیس شورای بخش صحرای باغ شد

حسین تمثده عضو شورای اسلامی دیده بان که به نمایندگی از این شورا در انتخابات شورای بخش شرکت کرده بود توانست با کسب حداکثر آراء به عنوان رییس شورای بخش ...

ادامه مطلب

نصب ۱۳ دستگاه ترانس برق در بخش صحرای باغ

در دیدار امان اله جونا مسئول اداره برق عمادده با محمد رضا حزنی بخشدار صحرای باغ اعلام شد که در هفته دولت که از اول شهریور ماه شروع خواهد شد , پر...

ادامه مطلب