کتاب “طب الکبیر” / سازنده نسخه اندروید: محمدرضا افاضل

کتاب «طب‌ الکبیر از کلام: پیامبر، امام صادق، امام رضا و ائمه اطهار (ع)» به قلم محسن شکری پینوندی، مدیرمسئول انتشارات اسماءالزهرا، تألیف شده است. در...

ادامه مطلب