عباس ابتهاج

جوان دیده بانی عباس ابتهاج به رحمت ایزدی پیوست

عباس ابتهاج فرزند مرحوم یوسف در سن ٣٦ سالگى بعد از چند روز در کما بودن امروز در بیمارستان ام لیلا بندرعباس درگذشت. این مرحوم به دلیل خرابی بالابر و گ...

ادامه مطلب