کامران (عبدالله) رسولی

کامران (عبدالله) رسولی بر اثر سانحه تصادف به دیار باقی شتافت

کامران (عبدالله) رسولی فرزند حسین ، در سن 20 سالگی بر اثر سانحه تصادف در جاده دیده بان - فداغ و بر اثر برخورد با شتر جان باخت. این حادثه در ساع...

ادامه مطلب