آغاز نصب علائم راهنمایی و رانندگی در جاده های دیده بان

طبق خیرهای رسیده از دیده بان توسط شورای اسلامی دیده بان ، نصب علائم راهنمایی و رانندگی در جاده دیده بان به عمادده و دیده بان به فداغ توسط اداره راه به...

ادامه مطلب