مرحوم حاج علی اکبر باقری (حاجی خورشید)

حاج علی اکبر باقری (حاجی خورشید) به علت کهولت سنی و بیماری درگذشت

حاج علی اکبر باقری معروف به حاجی خورشید در سن 81 سالگی به علت کهولت سنی و بیماری در بیمارستان بندرعباس دار فانی را وداع گفتند. درگذشت حاج علی ا...

ادامه مطلب