راشد انصاری

تجلیل ویژه از راشد انصاری خبرنگار ممتاز استان هرمزگان

از راشد انصاری تنها خبرنگاری که در سال گذشته و امسال مقام کشوری کسب کرده است امروز به صورت ویژه تجلیل شد.شایان ذکر است در این مراسم که با حضور است...

ادامه مطلب