غلامعلی صبوری - غلامرضا تهمایون

نمایش دیدنی دکتر و مریض اجرای بچه های دیده بان سال ۱۳۷۹

کلیپ زیر مربوط است به نمایش کمدی دکتر و مریض که در جشن 22 بهمن سال 1379 در دیده بان اجرا شده است. قسمت اول: غلامرضا تهمایون در نقش دکتر...

ادامه مطلب

مسابقه والیبال دیده بان – فداغ

در روزهای اخیر مسابقات والیبالی بین دیده بان و فداغ انجام شده است که در آخرین بازی در تاریخ 1391/7/7 با نتیجه 3 بر 1 به نفع دیده بان پایان یافت. با...

ادامه مطلب