مشهدی غلامعباس افاضل به علت عارضه قلبی به رحمت ایزدی پیوست + صدا

مشهدی غلامعباس افاضل فرزند مرحوم یعقوب، معروف به مشتی غلام یعقوب، در سن حدود 79 سالگی به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شیراز به رحمت ایزدی پیوست....

ادامه مطلب