گزارشی از روند کارهای انجام شده در موضوع آب دیده بان

به گزارش حاج قنبر صبوری: ضمن تشکر از هم ولایتی های عزیز وگرامی که با کمک های خدا پسندانه خود در جهت تامین آب شرب دیده بان، تعاون و همکاری خوبی داشت...

ادامه مطلب

آنچه در جلسه حل مشکل تامین آب شرب دیده بان گذشت

در جلسه عمومی که در تاریخ 1393/05/30 در مورد مسائل و مشکلات آب شرب دیده بان با حضور فرج الله نوشادی، عضو هیئت امناء آب و عده ای از اهالی در بندرعباس م...

ادامه مطلب

گزارش هیئت امناء آب دیده بان در مورد آب آشامیدنی

بنا به گزارش و توضیحات آقای فرج الله نوشادی عضو محترم و زحمتکش هیئت امناء آب دیده بان ، تامین آب آشامیدنی از عمادده با تعویض و نصب دینام جدید مجدداً آ...

ادامه مطلب