فیلم "یک کیلو ماهی برای مراسم اسکار" با تصویربرداری زهیر ابتهاج

فیلم “یک کیلو ماهی برای مراسم اسکار” با تصویربرداری زهیر ابتهاج

فیلم "یک کیلو ماهی برای مراسم اسکار" با تصویربرداری زهیر ابتهاج، جوان دیده بانی به جشنواره فیلم اولی ها می رود فیلم داستانی " یک کیلو ماهی برای مرا...

ادامه مطلب