مجتبی شکور

مصاحبه با بهترین قاری قرآن سال ۱۳۹۱ : مجتبی شکور

بهترین قاری قرآن سال 1391 که با نظرات شما بازدیدکننده های گرامی انتخاب شده است را معرفی می کنیم و همچنین با وی مصاحبه اختصاصی داشته ایم که در زیر می ت...

ادامه مطلب