عنوان قهرمانی ژیمناستیک استان فارس برای مرصاد پورمهدی

عنوان قهرمانی ژیمناستیک استان فارس برای مرصاد پورمهدی

مرصاد پورمهدی ورزشکار قهرمان دیده بانی موفق به کسب مقام اول در رشته ژیمناستیک، مسابقات قهرمانی استان فارس در حرکات زمینی، پرش خرک و تیمی شدند....

ادامه مطلب

کسب مقام قهرمانی در مسابقات ژیمناستیک استان فارس برای مرصاد پورمهدی

کسب مقام قهرمانی در مسابقات ژیمناستیک استان فارس برای مرصاد پورمهدی

مرصاد پورمهدی ژیمناسیک کار دیده بانی در مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی استان فارس گرامیداشت دهه فجر که  در اسفند سال 95 در شهرستان آباده برگزار گردیده...

ادامه مطلب

مرصاد پورمهدی

کسب مقام قهرمانی استان فارس توسط مرصاد پورمهدی

مرصاد پورمهدی، ورزشکار خوش آتیه دیده بانی موفق به کسب مقام قهرمانی در مسابقات انتخابی ژیمناستیک کشوری در مجموع شش وسیله در استان فارس شدند و به مسابقا...

ادامه مطلب

مرصاد پورمهدی

کسب مقام قهرمانی دانش آموزان استان فارس : مرصاد پورمهدی

مرصاد پورمهدی فرزند اسلام، دانش آموز ژیمناستیک کار دیده بانی، موفق به کسب مقام قهرمان قهرمانان دانش آموزان استان فارس در رشته ژیمناستیک شدند.این و...

ادامه مطلب