تیم شطرنج شهدای دیده بان

کسب عنوان نائب قهرمانی تیم شطرنج شهدای دیده بان در لیگ شطرنج هرمزگان سال ۱۳۹۵

مسابقات لیگ شطرنج استان هرمزگان با حضور تیم های دانشگاه آزاد الف – دانشگاه آزاد ب – شهدای دیده بان – حمل و نقل آزاده بندر– منتخب بانوان هرمزگان – منتخ...

ادامه مطلب