محرم 1393 دیده بان

نظرسنجی بهترین نوحه خوان سال ۱۳۹۳ دیده بان

در این مطلب همچون سال های گذشته نظرسنجی قرار می دهیم با عنوان  بهترین نوحه خوان محرم سال ۱۳۹3 و امیدوارم دوستان از روی عدالت به کسی که مستحق هست رای د...

ادامه مطلب

سیف الله باقری

مصاحبه با سیف الله باقری بهترین مداح سال ۱۳۹۲ دیده بان

طبق نظرسنجی که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ در سایت قرار گرفت مبنی بر انتخاب بهترین مداح سال 1392 دیده بان ، آقای سیف الله باقری با احتصاب 38درصد آرا توانست به...

ادامه مطلب