راشد انصاری

مقاله “دزد بازنشسته!” نوشته راشد انصاری

به امروزمان نگاه نکنید که افتاده ایم گوشه ی مسجد و تسبیحی در دست گرفته ایم و درست شبیه گربه ی عبیدزاکانی برای خودمان یک پا زاهد و مسلمان شده ایم…

ادامه مطلب