اختصاص محلی برای احداث پارک کودک در دیده بان

اختصاص محلی برای احداث پارک کودک در دیده بان

طبق خبرهای رسیده از طرف شورای اسلامی دیده بان ، قطعه زمینی در محله پایین ، سمت غرب فلکه نخلستان برای احداث پارک کودک در دیده بان اختصاص یافته است که ب...

ادامه مطلب