کاشت پنجاه عدد نهال درخت در بلوارهای دیده بان

به همت شورای اسلامی دیده بان ، تعداد پنجاه نهال درخت در بلوار شهید پالاهنگ دیده بان و بلوار شهدای دیده بان کاشته شد.

ادامه مطلب