ایجاد امنیت دیده بان بر عهده چه نهاد یا شخصی می باشد ؟

چند روزی است که خبرهایی مبنی بر سرقت هایی در دیده بان به گوشمان می رسد. به نظر شما برای امنیت روستا چکار باید کرد؟امنیت یک محل بر عهده چه کسی است ...

ادامه مطلب