هادی افاضل بهترین بازیکن قدیمی دیده بان

مصاحبه با بهترین فوتبالیست قدیمی دیده بان: هادی افاضل

طبق نظرسنجی اینترنتی که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ در سایت قرار گرفت و با نظر شما بازدیدکننده های گرامی آقای هادی افاضل را به عنوان بهترین بازیکن سالهای قدیم...

ادامه مطلب