حضور بسیجیان پایگاه مقاومت شهید پالاهنگ در میدان تیر

حضور بسیجیان پایگاه مقاومت شهید پالاهنگ در میدان تیر

بسیجیان پایگاه مقاومت شهید پالاهنگ دیده بان در میدان تیر گروهان بیت المقدس در جاده عمادده به استاس حضور یافتند و به تمرین تیراندازی پرداختند.

ادامه مطلب

ایجاد امنیت دیده بان بر عهده چه نهاد یا شخصی می باشد ؟

چند روزی است که خبرهایی مبنی بر سرقت هایی در دیده بان به گوشمان می رسد. به نظر شما برای امنیت روستا چکار باید کرد؟ امنیت یک محل بر عهده چه کسی است ...

ادامه مطلب