اطلاعیه مسابقات قرآنی نوروز ۱۳۹۵ در دیده بان

پایگاه مقاومت شهید باقر پالاهنگ و هیئت سیدالشهداء دیده بان برگزار می کند:مسابقات قرآنی نوروز 1395 ویژه برادران و خوهران در دیده بانقسمت برادرا...

ادامه مطلب