نایب قهرمانی برای پدرام پورنظر در مسابقات نیوکونگ فو هرمزگان

پدرام پورنظر فرزند محمد، نونهال ورزشکار دیده بانی از باشگاه نخل ناخدا استان هرمزگان در مسابقات مایانه قهرمانی نیوکونگ فو سال 1394 هرمزگان ، رده سنی نو...

ادامه مطلب