زنده یاد حاجی هاشم : قصه ی چوله با زارعین

« چوله و زارعین » قصه ای است منظوم و به سبک و سیاق « موش و گربه » عبید زاکانی سروده شده است . هر چند به مرتبه و منزلت شاهکار آن استاد طنز اجتماعی ادب ...

ادامه مطلب