مرصاد پورمهدی

کسب مقام قهرمان قهرمانان استان فارس توسط مرصاد پورمهدی

مرصاد پورمهدی پسر شایسته دیده بانی در رشته ژیمناستیک موفق به کسب مقام قهرمان قهرمانان استان فارس شد. این ورزشکار دیده بانی در سال های اخیر موفقیت های ...

ادامه مطلب