عنوان قهرمانی ژیمناستیک استان فارس برای مرصاد پورمهدی

عنوان قهرمانی ژیمناستیک استان فارس برای مرصاد پورمهدی

مرصاد پورمهدی ورزشکار قهرمان دیده بانی موفق به کسب مقام اول در رشته ژیمناستیک، مسابقات قهرمانی استان فارس در حرکات زمینی، پرش خرک و تیمی شدند....

ادامه مطلب

مرصاد پورمهدی

کسب عنوان قهرمانی تیمی برای ورزشکار دیده بانی: مرصاد پورمهدی

مرصاد پورمهدی فرزند اسلام به همراه دو تن از هم تیمی های خود موفق به قهرمانی مسابقات ژیمناستیک در شیراز شدند.مدیریت سایت این موفقیت را به مرصاد و ...

ادامه مطلب