افتخار آفرینی نونهال دیده بانی محمدعلی روزانه

افتخار آفرینی نونهال دیده بانی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور. محمد علی روزانه فرزند مسلم، نونهال شایسته دیده بانی که در قالب تیم هرمزگان راهی مساب...

ادامه مطلب