آرشیو برچسب ها: کاندیدای اصلح شورای شهر

شعری از راشد انصاری : کاندیدای اصلح شورای شهر !

راشد انصاری

شعری از راشد انصاری : کاندیدای اصلح شورای شهر ! طـبقِ تکلـیفی کـه دارم بنــده کانــدیـدا شــدم واردِ شــــورا شــــدم پیش از ایــن مایــل نبودم گر نشد، حالا شــدم واردِ شـــورا شـــــدم قصدِ من از آمدن در صحنه بی شک خدمت است خدمتِ بی منت است خوابِ خدمت (۱) را که دیدم، واله و شیدا شدم واردِ شـــــورا شـــدم مانــده ام […]

ادامه مطلب