پشت خنده پنهانم اثر راشد انصاری

هفتمین کتاب خالوراشد با عنوان “پشت خنده پنهانم” منتشر شد

هفتمین کتاب راشد انصاری ( خالو راشد ) شاعر و طنز پرداز دیده بانی با عنوان : « پشت خنده پنهانم » توسط نشر همسایه با همکاری نشر ستیغ قم منتشر و وارد باز...

ادامه مطلب