کلیپی از تعزیه خوانی سنتی در دیده بان به سبک جوهری

جوهری ، تعزیه خوانی سنتی در دیده بان می باشد که هر سال در ظهر روز عاشورا خوانده می شود. این کلیپ که می بینید مربوط به جوهری خوانی می باشد که در سال 1...

ادامه مطلب