زارپیشَه - چِلیسکو - کَلِنگِ گوگه

کلمات دیده بانی: زارپیشَه – چِلیسکو – کَلِنگِ گوگه

بیایید کلمات قدیمی - اصیل - ارزشمند و شگفت انگیز دیده بانی را جمع آوری کنیم تا آیندگان هم از این کلمات بهره ای ببرند.  زبان گران بهاترين ميراث تاريخي...

ادامه مطلب