اطلاعیه پایگاه مقاومت شهید پالاهنگ: دعوت به همکاری در زمینه تئاتر

روابط عمومی پایگاه مقاومت شهید پالاهنگ دیده بان: با استعانت از درگاه خداوند و با همکاری شما دوستان، امسال نیز همانند سالهای گذشته در نظر داریم راهپ...

ادامه مطلب

آیا شما موافق اجرای تئاتر در مراسم عروسی ها هستید؟

این نظرسنجی به درخواست حسین رزاقی ترتیب داده شده است و به گفته ایشان با توجه به اینکه دیگر مراسم عروسی ها تکراری شده است و همه همان گروه ارکست و یا سا...

ادامه مطلب