زنده یاد حاج هاشم روشن روان

یادی از گذشته ها به گویش محلی

یادی از گذشته ها به گویش محلی ( دیده بان ) سروده ماندگار زنده یاد حاجی هاشم روشن روانسی چهــل سال جُلوتُر دِدَبُن خیلــــی خَـــــش اُنـــــد ...

ادامه مطلب