محمدتقی اقلیما

یاد معلم های قدیم : ناهید، روح انگیز و …

محمدتقی اقلیما : کلاس اول ایتدایی بودیم. اون زمان معلم هامون رو با نام کوچیک میشناختیم مثلا ناهید، روح انگیز و ... وسطای سال بود که فیلم "عبدلی" ی...

ادامه مطلب