غلامعلی صبوری - غلامرضا تهمایون

نمایش دیدنی دکتر و مریض اجرای بچه های دیده بان سال ۱۳۷۹

کلیپ زیر مربوط است به نمایش کمدی دکتر و مریض که در جشن 22 بهمن سال 1379 در دیده بان اجرا شده است. قسمت اول: غلامرضا تهمایون در نقش دکتر...

ادامه مطلب