طبق آموزش زیر می توانید طی ۵ مرحله و تقریباً ۵ دقیقه محصول خود را دریافت کنید:

تصویر 1

تصویر ۱

تصویر۱: ایمیل واقعی، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل در دسترس خود را وارد کنید و بر روی پرداخت کلیک کنید. (محصول خریداری شده به ایمیل و شماره تماس وارد شده ارسال می گردد).

تصویر 2

تصویر ۲

تصویر۲: بر روی پرداخت کلیک کنید.

تصویر 3

تصویر ۳

تصویر ۳: اطلاعات کارت بانکی خود را در فضای امن سایت شاپرک وارد کنید و بر روی پرداخت کلیک کنید.

تصویر 4

تصویر ۴

تصویر ۴: بر روی تکمیل خرید کلیک کنید.

تصویر 5

تصویر ۵

تصویر ۵: بر روی دریافت محصول کلیک کنید.

تصویر 6

تصویر ۶

تصویر ۶: کار تمام است! موفق باشبد.