برنامه و نتایج اولین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان ۱۳۹۴

اولین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان یادواره شهدای گرانقدر دیده بان ( شهید محمدباقر پالاهنگ – شهید تیمور صبوری و شهید حسن شکور ) برگزار می گردد. این دوره از مسابقات با همت و تلاش آقایان غلامعباس بلارک و هادی افاضل با همکاری شورای ورزشی دیده بان بین ۲۰ تیم و در ۴ گروه ۵ تیمی برگزار خواهد شد.

از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود می کنند که به صورت ضربدری با هم مسابقه خواهند داد و در نهایت دو تیم برتر در فینال به مصاف هم خواهند رفت تا تکلیف تیم قهرمان مشخص شود.


اسامی تیم های شرکت کننده:

گروه اول: مثلث طلایی آشنا – فداغ الکتریک – طوفان دیده بان – سردار – پرلیکا

گروه دوم: پاس بندرعباس – ستارگان – زنده یاد عبدالله و علی – خرازی سحرخیزان – شهدای اصناف بندرعباس

گروه سوم: نور بندرعباس – یاران جوان شمیل – فروغ گامرون – ثارالله بندرعباس – بیمارستان امام رضا

گروه چهارم: فردین دیده بان – آیندگان بندرعباس – یاران جوان بندرعباس – ابومسلم بندرعباس – وحدت دیده بان


عکس تیم های شرکت کننده:

برای دیدن اندازه واقعی عکس ها با کیفیت بالا بر روی آن کلیک کنید !


برنامه و نتایج مرحله گروهی:

newIcon بازدیدکننده های گرامی برخی تاریخ و ساعت بازی ها تغییر کرده است ، لطفاً دقت کنید !

گروهبازی - روزتاریخ - ساعتتیم اولنتیجهتیم دوم
گروه اولبازی 1 - جمعه1394/03/29 - 21:00فداغ الکتریک1 - 5پرلیکا
گروه اولبازی 2 - جمعه1394/03/29 - 22:00مثلث طلایی11 - 0طوفان دیده بان
گروه دومبازی 3 - جمعه1394/03/29 - 23:00خرازی سحرخیزان6 - 3زنده یاد عبدالله و علی
گروه دومبازی 4 - شنبه1394/03/30 - 21:00پاس بندرعباس4 - 4ستارگان
گروه سومبازی 5 - شنبه1394/03/30 - 22:00ثارالله بندرعباس1 - 6فروغ گامرون
گروه سومبازی 6 - شنبه1394/03/30 - 23:00یاران جوان شمیل0 - 2نور بندرعباس
گروه چهارمبازی 7 - یکشنبه1394/03/31 - 21:00وحدت دیده بان0 - 3آیندگان
گروه چهارمبازی 8 - یکشنبه1394/03/31 - 22:00ابومسلم1 - 4فردین دیده بان
گروه اولبازی 9 - یکشنبه1394/03/31 - 23:00فداغ الکتریک3 - 5سردار
گروه اولبازی 10 - دوشنبه1394/04/01 - 21:00طوفان دیده بان0 - 7پرلیکا
گروه دومبازی 11 - دوشنبه1394/04/01 - 22:00شهدای اصناف3 - 5زنده یاد عبدالله و علی
گروه دومبازی 12 - دوشنبه1394/04/01 - 23:00ستارگان1 - 5خرازی سحرخیزان
گروه سومبازی 13 - سه شنبه1394/04/02 - 21:00فروغ گامرون0 - 5نور بندرعباس
گروه سومبازی 14 - سه شنبه1394/04/02 - 22:00بیمارستان امام رضا7 - 1یاران جوان شمیل
گروه چهارمبازی 15 - سه شنبه1394/04/02 - 23:00فردین دیده بان1 - 2آیندگان
گروه چهارمبازی 16 - چهارشنبه1394/04/03 - 21:00یاران جوان5 - 0وحدت دیده بان
گروه اولبازی 17 - چهارشنبه1394/04/03 - 22:00سردار1 - 2پرلیکا
گروه اولبازی 18 - چهارشنبه1394/04/03 - 23:00مثلث طلایی3 - 0 (عدم حضور)فداغ الکتریک
گروه دومبازی 19 - پنج شنبه1394/04/04 - 21:00شهدای اصناف2 - 2خرازی سحرخیزان
گروه دومبازی 20 - پنج شنبه1394/04/04 - 22:00پاس بندرعباس4 - 2زنده یاد عبدالله و علی
گروه سومبازی 21 - پنج شنبه1394/04/04 - 23:00بیمارستان امام رضا4 - 0نور بندرعباس
گروه سومبازی 22 - جمعه1394/04/05 - 21:00ثارالله بندرعباس2 - 9یاران جوان شمیل
گروه چهارمبازی 23 - جمعه1394/04/05 - 22:00یاران جوان4 - 2آیندگان
گروه چهارمبازی 24 - جمعه1394/04/05 - 23:00ابومسلم6 - 2وحدت دیده بان
گروه دومبازی 25 - شنبه1394/04/06 - 21:00پاس بندرعباس1 - 2خرازی سحرخیزان
گروه اولبازی 26 - شنبه1394/04/06 - 22:00طوفان دیده بان3 - 0 (عدم حضور)فداغ الکتریک
گروه اولبازی 27 - شنبه1394/04/06 - 23:00سردار0 - 3مثلث طلایی
گروه دومبازی 28 - یکشنبه1394/04/07 - 21:30شهدای اصناف8 - 3ستارگان
گروه سومبازی 29 - یکشنبه1394/04/07 - 22:20بیمارستان امام رضا14 - 3ثارالله بندرعباس
گروه سومبازی 30 - یکشنبه1394/04/07 - 23:15فروغ گامرون3 - 4یاران جوان شمیل
گروه چهارمبازی 31 - دوشنبه1394/04/08 - 22:30ابومسلم1 - 10آیندگان
گروه چهارمبازی 32 - دوشنبه1394/04/08 - 23:30یاران جوان4 - 1فردین دیده بان
گروه اولبازی 33 - سه شنبه1394/04/09 - 22:30سردار(عدم حضور) 0 - 3طوفان دیده بان
گروه اولبازی 34 - سه شنبه1394/04/09 - 23:30مثلث طلایی0 - 3پرلیکا
گروه دومبازی 35 - چهارشنبه1394/04/10 - 22:30شهدای اصناف6 - 5پاس بندرعباس
گروه دومبازی 36 - چهارشنبه1394/04/10 - 23:30ستارگان4 - 8زنده یاد عبدالله و علی
گروه سومبازی 37 - پنجشنبه1394/04/11 - 22:30بیمارستان امام رضا3 - 0 (عدم حضور)فروغ گامرون
گروه سومبازی 38 - پنجشنبه1394/04/11 - 23:30ثارالله بندرعباس(عدم حضور) 0 - 3نور بندرعباس
گروه چهارمبازی 39 - پنجشنبه1394/04/11 - 22:30یاران جوان بندر3 - 0 (عدم حضور)ابومسلم
گروه چهارمبازی 40 - جمعه1394/04/12 - 23:30فردین دیده بان(عدم حضور) 0 - 0 (عدم حضور)وحدت دیده بان

جدول رده بندی گروه اول:

گروه اولتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1پرلیکا440017215 +12
2مثلث طلایی430117314 +9
3طوفان دیده بان420261812 -6
4سردار41036115 -3
5فداغ الکتریک400441612 -0

جدول رده بندی گروه دوم:

گروه دومتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1خرازی سحرخیزان43101578 +10
2شهدای اصناف421119154 +7
3زنده یاد عبدالله و علی420218171 +6
4پاس بندرعباس4112141404
5ستارگان4013122513 -1

جدول رده بندی گروه سوم:

گروه سومتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1بیمارستان امام رضا440028424 +12
2نور بندرعباس43011046 +9
3یاران جوان شمیل4202141406
4فروغ گامرون41039134 -3
5ثارالله بندرعباس400463226 -0

جدول رده بندی گروه چهارم:

گروه چهارمتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1یاران جوان بندرعباس440016313 +12
2آیندگان430117611 +9
3زنده یاد فردین4112671 -4
4ابومسلم410381911 -3
5وحدت دیده بان401321412 -1

newIcon برنامه و نتایج مرحله حذفی مسابقات:

مرحلهبازی - روزتاریخ - ساعتتیم اولنتیجهتیم دوم
یک چهارم نهاییبازی 41 - جمعه1394/04/12 - 22:30پرلیکا5 - 2شهدای اصناف
یک چهارم نهاییبازی 42 - جمعه1394/04/12 - 23:30خرازی سحرخیزان2 - 3مثلث طلایی آشنا
یک چهارم نهاییبازی 43 - شنبه1394/04/13 - 22:00بیمارستان امام رضا6 - 3آیندگان
یک چهارم نهاییبازی 44 - شنبه1394/04/13 - 23:00یاران جوان بندرعباس2 - 3نور بندرعباس
نیمه نهاییبازی 45 - شنبه1394/04/20 - 22:00پرلیکا2 - 3بیمارستان امام رضا
نیمه نهاییبازی 46 - شنبه1394/04/20 - 23:00مثلث طلایی آشنا1 - 5نور بندرعباس
رده بندیبازی 47 - سه شنبه1394/04/23 - 22:00پرلیکا(عدم حضور) 0- 3مثلث طلایی آشنا
فینال - سالن هفت تیربازی 48 - چهارشنبه1394/04/24 - 22:00بیمارستان امام رضا2 - 0نور بندرعباس

تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا  (ع)

تیم نایب قهرمان: نور بندرعباس

تیم سوم: مثلث طلایی آشنا

سرپرست تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا

سرپرست تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا

تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا

تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا

آقای گل: حجت دهقانی

آقای گل: حجت دهقانی

بهترین بازیکن: حسین رحیمی

بهترین بازیکن: حسین رحیمی


نظرسنجی پرطرفدارترین تیم شرکت کننده:

چند نکته:

 • هر نفر فقط یه رای می تواند ارسال کنید.
 • می توانید چند گزینه را انتخاب و سپس نظر دهید.
 • برای نظر دادن کافیست ابتدا تیک تیمهای مورد نظر خود را بزنید و بر روی نظردادن کلیک کید.
 • newIcon به پرطرفدارترین تیم شرکت کننده جوایزی به رسم یادبود در پایان مسابقات اهدا می شود.

شما طرفدار کدام تیم شرکت کننده در این دوره از مسابقات هستید ؟

 • فروغ گامرون ( 35 رأی)
 • ثارالله بندرعباس ( 23 رأی)
 • زنده یاد عبدالله و علی ( 18 رأی)
 • نور بندرعباس ( 16 رأی)
 • شهدای اصناف ( 15 رأی)
 • طوفان دیده بان ( 12 رأی)
 • یاران جوان بندرعباس ( 11 رأی)
 • فردین دیده بان ( 10 رأی)
 • ابومسلم بندرعباس ( 8 رأی)
 • پرلیکا ( 7 رأی)
 • مثلث طلایی آشنا ( 6 رأی)
 • وحدت دیده بان ( 6 رأی)
 • خرازی سحرخیزان ( 5 رأی)
 • ستارگان ( 5 رأی)
 • پاس بندرعباس ( 5 رأی)
 • آیندگان بندرعباس ( 5 رأی)
 • بیمارستان امام رضا ( 4 رأی)
 • یاران جوان شمیل ( 3 رأی)
 • فداغ الکتریک ( 3 رأی)
 • سردار ( 2 رأی)
 • تشکر! شما در این نظرسنجی شرکت کرده اید

تعداد نفرات شرکت کننده: 142 | جمع کل آراء: 199

Loading ... Loading ...

عکس هایی از این مسابقات:

.

برای ارسال دیدگاه:

1- دیدگاه را خود را بنویسید البته شامل مطالب توهین آمیز و ... نباشد.

2- نام خود را بنویسید.

3- نوشتن ایمیل الزامی می باشد اگر ندارید از این ایمیل استفاده کنید: a@b.com

4- نوشتن سایت الزامی نمی باشد می توانید آن را رها کنید و در آخر بر روی "فرستادن دیدگاه" کلیک کنید.

.

 

۳۳ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *