اخبار, مسابقات ورزشی

نتایج نهمین دوره جام فوتسال نوروز دیده بان سال ۱۳۹۳

تیم قهرمان: شهید قاسم نژاد فداغ

به همت شورای ورزشی و شورای اسلامی دیده بان نهمین دوره بازی های فوتسال جام نوروز در سال ۱۳۹۳ برگزار شد و به تیم های اول تا سوم جوایزی به رسم یادبود اهدا شد. شرح این بازی ها:

تیم های شرکت کننده و اسامی آنها:

۱– تیم آریا دیده بان: عباس خمزاده – مرتضی صبوری – باقر بلادور – مهدی انصاری – احمد روشن روان – پوریا انصاری – حسین انصاری – علیرضا احمدی – غلامعباس روشن روان – پیمان پالاهنگ – باقر پالاهنگ – مهران انصاری | مربی: حسین انصاری

تیم آریا دیده بان

تیم آریا دیده بان :اسامی بازیکنان: عباس خمزاده – مرتضی صبوری – باقر بلادور – مهدی انصاری – احمد روشن روان – پوریا انصاری – حسین انصاری – علیرضا احمدی – غلامعباس روشن روان – پیمان پالاهنگ – باقر پالاهنگ – مهران انصاری | مربی: حسین انصاری

۲- تیم پیشکسوتان دیده بان: عبدالرضا محمدی – جابر انصاری – صفدر انصاری – غلامرضا انصاری – عباس نوشادی – مهیار عسکری – علی اکبر شکور – رحمت صبوری – عبدالله جعفرنژاد – مجتبی شکور – هوشنگ انصاری – محمد افاضل – محمد پورنظر | مربی: عباس نوشادی

تیم پیشکسوتان دیده بان

تیم پیشکسوتان دیده بان : عبدالرضا محمدی – جابر انصاری – صفدر انصاری – غلامرضا انصاری – عباس نوشادی – مهیار عسکری – علی اکبر شکور – رحمت صبوری – عبدالله جعفرنژاد – مجتبی شکور – هوشنگ انصاری – محمد افاضل – محمد پورنظر | مربی: عباس نوشادی

۳- تیم اتحاد دیده بان: علی دیگ افراز – یعقوب ابتهاج – بهرام بلارک – عیسی ابتهاج – محمدرضا بلارک – ابوطالب تالانه – خالد رزاقی – سام بلارک – محمد ابتهاج – عدنان ابتهاج – حسن شکور – رضا افاضل | مربی: هادی افاضل

تیم اتحاد دیده بان

تیم اتحاد دیده بان : اسامی بازیکنان: علی دیگ افراز – یعقوب ابتهاج – بهرام بلارک – عیسی ابتهاج – محمدرضا بلارک – ابوطالب تالانه – خالد رزاقی – سام بلارک – محمد ابتهاج – عدنان ابتهاج – حسن شکور – رضا افاضل | مربی: هادی افاضل

۴- تیم شهید قاسم نژاد فداغ: محسن دستسوز – رامین باقری – مهدی جوشن – مصطفی قاسم نژاد – سلمان باقری – حسام باقری – محمد جوشن – مرتضی رضازاده – علی اصغر کمیلی – مهدی درویشی – محسن باقری – ابوذر باقری | مربی: وحید رستگار

تیم شهید قاسم نژاد فداغ

اسامی بازیکنان تیم شهید قاسم نژاد فداغ: محسن دستسوز – رامین باقری – مهدی جوشن – مصطفی قاسم نژاد – سلمان باقری – حسام باقری – محمد جوشن – مرتضی رضازاده – علی اصغر کمیلی – مهدی درویشی – محسن باقری – ابوذر باقری | مربی : وحید رستگار

۵- تیم نبرد فردین دیده بان: محمد بلارک – کیوان بلارک – کامران محمدی – سعید صبوری – محمد هاشمی – عبدالله محمدی – محمد رزمجو – وحید انصاری – میلاد رسولی – شهرام تهمایون

تیم نبرد فردین دیده بان

اسامی بازیکنان: محمد بلارک – کیوان بلارک – کامران محمدی – سعید صبوری – محمد هاشمی – عبدالله محمدی – محمد رزمجو – وحید انصاری – میلاد رسولی – شهرام تهمایون

۶- تیم طوفان دیده بان: علی اکبر اقلیما – فرزاد نوشادی – محمدتقی اقلیما – حسین باقری – کامبیز محمدی – صادق خرمی – علی محمدی – حسین محمدی – عباس محمدی – اسد نوشادی – میلاد افراسیابی – روح الله محمدی | مربی: موسی نوشادی

تیم طوفان دیده بان

اسامی بازیکنان: علی اکبر اقلیما – فرزاد نوشادی – محمدتقی اقلیما – حسین باقری – کامبیز محمدی – صادق خرمی – علی محمدی – حسین محمدی – عباس محمدی – اسد نوشادی – میلاد افراسیابی – روح الله محمدی | مربی: موسی نوشادی

۷- تیم تاج دیده بان: محمد انصاری – ناصر انصاری – علی انصاری – جابر انصاری – محمد انصاری – مهدی اقلیما – عباس انصاری – صادق کمالی – محمد کمالی – مومن انصاری – مهدی هاشمی – محمدرضا چشم براه – اصغر انصاری

تیم تاج دیده بان

اسامی بازیکنان: محمد انصاری – ناصر انصاری – علی انصاری – جابر انصاری – محمد انصاری – مهدی اقلیما – عباس انصاری – صادق کمالی – محمد کمالی – مومن انصاری – مهدی هاشمی – محمدرضا چشم براه – اصغر انصاری

۸- تیم اتحاد فداغ: مرتضی درویشی – حسن درویشی – محمد نریمانی – محمدرضا زنده پیل – خالق منصوری – منوچهر رزمجو – رضا عبداللهی – ماهان خرم – محسن عبداللهی – عیسی خرم – علی اکبر درویشی – علی اصغر کارگر | مربی: ناصر نریمانی

تیم اتحاد فداغ

اسامی بازیکنان: مرتضی درویشی – حسن درویشی – محمد نریمانی – محمدرضا زنده پیل – خالق منصوری – منوچهر رزمجو – رضا عبداللهی – ماهان خرم – محسن عبداللهی – عیسی خرم – علی اکبر درویشی – علی اصغر کارگر | مربی: ناصر نریمانی

گروه بندی طبق قرعه کشی:

 

گروه ۱ : نبرد فردین دیده بان – شهید قاسم نژاد فداغ – آریا دیده بان – طوفان دیده بان

گروه ۲ : تاج دیده بان – اتحاد دیده بان – پیشکسوتان دیده بان – اتحاد فداغ

نتایج بازی های گروهی:


 

نبرد فردین دیده بان ۱ – ۱ شهید قاسم نژاد فداغ

گلزنان محمد هاشمی (نبرد) | مرتضی رضازاده (شهید قاسم نژاد)


 

تاج دیده بان ۲ – ۱ اتحاد فداغ

گلزنان صادق کمالی (۲) (تاج) | محمد نریمانی (اتحاد)

کارت زرد گرفته اندصادق کمالی (تاج) | منوچهر رزمجو – هادی شعبانی (اتحاد فداغ)


 

آریا دیده بان ۰ – ۳ طوفان دیده بان

گلزنان کامبیز محمدی (۲) – صادق خرمی (طوفان)


 

اتحاد دیده بان ۷ – ۴ پیشکسوتان دیده بان

گلزنان عیسی ابتهاج – محمدرضا بلارک (۲) – خالد رزاقی (۲) – سام بلارک – عدنان ابتهاج (اتحاد) | عباس نوشادی (۳) – مجتبی شکور (پیشکسوتان)

کارت زرد گرفته اند عیسی ابتهاج – سام بلارک – عدنان ابتهاج (اتحاد دیده بان)

محرومین عیسی ابتهاج – سام بلارک – یعقوب ابتهاج (اتخاد دیده بان) | علی اکبر شکور (پیشکسوتان دیده بان)


 

اتحاد دیده بان ۲ – ۳ اتحاد فداغ

گلزنان سام بلارک (اتحاد دیده بان) | محمد نریمانی – محسن عبدالهی (اتحاد فداغ)

کارت زرد گرفته اند مرتضی درویشی – خالق منصوری – رضا عبداللهی (اتحاد فداغ)


 

شهید قاسم نژاد فداغ ۲ – ۱ آریا دیده بان

گلزنان مرتضی رضازاده (۲) (فداغ) | پیمان پالاهنگ (آریا)

کارت زرد گرفته اند احمد روشن روان – پیمان پالاهنگ (آریا)


 

پیشکسوتان دیده بان ۳ – ۵ تاج دیده بان

گلزنان عباس نوشادی – رحمت اله صبوری – مجتبی شکور (پیشکسوتان)| جابر انصاری – صادق کمالی – محمد کمالی – اصغر انصاری (تاج)

کارت زرد گرفته اند محمد افاضل (پیشکسوتان) | علی انصاری (تاج)


 

نبرد فردین دیده بان ۰ – ۳ طوفان دیده بان

گلزنان در این بازی ابتدا تا ۵ دقیقه به پایان بازی تیم طوفان با نتیجه ۱ بر ۰ از تیم نبرد جلو بودند که با به حاشیه کشیده شدن توسط تماشاگران ، بازی نیمه تمام ماند. کمیته بازی ها دستور به ادامه بازی در روز دیگر دادند که با انصراف تیم نبرد از بازی مجدد نتیجه بازی ۳ بر ۰ به سود طوفان اعلام شد.


 

طوفان دیده بان ۲ – ۲ شهید قاسم نژاد فداغ

گلزنان صادق خرمی (۲) (طوفان) | مهدی جوشن – مصطفی قاسم نژاد (شهید قاسم نژاد)

کارت زرد گرفته اند مهدی جوشن (شهید قاسم نژاد)


 

پیشکسوتان دیده بان ۱ – ۱۲ اتحاد فداغ

گلزنان مجتبی شکور (پیشکسوتان) | حسن درویشی – خالق منصوری (۴) – رضا عبدالهی (۲) – ماهان خرم (۳) – علی اکبر درویشی (۲) (اتحاد فداغ)

کارت زرد گرفته اند علی اکبر شکور (پیشکسوتان)تاج دیده بان ۲ – ۲ اتحاد دیده بان

گلزنان ناصر انصاری – علی انصاری (تاج) | محمدرضا بلارک – عدنان ابتهاج (اتحاد)

کارت زرد گرفته اند محمدرضا بلارک – خالد رزاقی (اتحاد)


نتایج مرحله بعد:


 تیم اول گروه۱ : طوفان دیده بان ۱ – ۰ اتحاد فداغ : تیم دوم گروه۲

گلزنان فرزاد نوشادی (طوفان دیده بان)


تیم اول گروه۲ : تاج دیده بان ۱ – ۲ شهید قاسم نژاد فداغ : تیم دوم گروه۱

گلزنان جابر انصاری (تاج) | مهدی جوشن – سلمان باقری (شهید قاسم نژاد)


 

نتیجه مرحله رده بندی:


 


تاج دیده بان ۲ – ۲ اتحاد فداغ

پنالتی: تاج دیده بان ۰ – ۱ اتحاد فداغ

گلزنان جابر انصاری – مومن انصاری (تاج) | مرتضی درویشی – علی اکبر درویشی (اتحاد)

کارت زرد گرفته اند حسن درویشی (اتحاد فداغ)


 

نتیجه فینال:


 

طوفان دیده بان ۱ – ۴ شهید قاسم نژاد فداغ

گلزنان اسدالله نوشادی (طوفان) | مهدی جوشن (۲) – مرتضی رضازاده (۲) (شهید قاسم نژاد فداغ)

کارت زرد گرفته اند حسین محمدی – میلاد افراسیابی (طوفان) | مرتضی رضازاده (شهید قاسم نژاد فداغ)


تیم های اول تا سوم:

تیم اول : شهید قاسم نژاد فداغ

تیم دوم : طوفان دیده بان

تیم سوم : اتحاد فداغ

عکس هایی از این دوره:

 

تیم قهرمان: شهید قاسم نژاد فداغ

تیم قهرمان: شهید قاسم نژاد فداغ

 

تیم های اول تا سوم

تیم های اول تا سوم

 

عکسی از میز مسابقات

عکسی از میز مسابقات

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
https://www.didebani.com/?p=5860

نوشته های مرتبط

12 نظر در “نتایج نهمین دوره جام فوتسال نوروز دیده بان سال ۱۳۹۳

 1. اعتمادی فر گفت:

  یادش بخیر: سر و صدایی داشتیم چه زود گذشت .. ( یاد باد یاد گذشته شاد باد)

 2. نام گفت:

  سلام اقای رسولی.تیم نبرد فردین امسال نتونست از گروه بیاد بالا و بازی باطوفان یک بر صفر عقب افتاد وچون دیگه فرصت گلزنی نداشت با استفاده از تماشاگرنماها چهار دقیقه وقت باقیمانده را به حاشیه کشیدن و مسابقات چندروزی برگزار نشد و زمانی که میخواستن ادامه بدن نبرد حاضر نشد بیاد چون واسش زشته تیمی که پارسال قهرمان شد امسال از گروه بالا نیاد.

 3. فواد گفت:

  سلام آقا محمد عکس ها و نتایج تنیس روی میز رو هم اگه تونستی بزار

  1. محمد رسولی گفت:

   سلام
   چشم به زودی

 4. سلام مرسی از عکسا

 5. #&# گفت:

  دیدهبانی های عزیز بهتون افتخار میکنیم انشاالله همیشه موفق باشین.

 6. وحید از فداغ گفت:

  با سلام
  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مسئولین برگزاری جام دیده بان
  من به نوبه ی خودم و به عنوان مربی تیم شهید قاسمنژاد از نحوه ی برگزاری کمال تشکر دارم هرچند وقفه ای به هر دلیل ایجاد شد که امیدواریم سالیان آتی شاهد آن معضل نباشیم.
  گلایه ای هم از جناب رسولی مدیر سایت!!! نحوه ی پوشش دهی مسابقات پارسال تا امسال زمین تا آسمان فرق داشت ولی دلیل آن را ما متوجه نشدیم!!! چرا امسال پوشش خبری ضعیف بود چرا که دیده بان هم وایرلس دارد هم ای دی اس ال…
  امید است با یاری عزیزان همواره در راه اعتلای ورزش سالم پیروز باشید و سربلند

  1. محمد رسولی گفت:

   سلام خدمت شما دوست گرامی
   متاسفانه به دلیل به وجود آمدن یه سری مشکلات اینترنت دیده بان ما وصل نشد .

   1. طرفدار تیم شهید قاسمنژاد گفت:

    میگما مگه تیم ما مربی نداشت که اسمشو ننوشتی!!!
    وحید رستگار که هم رفیق شما بود هم تمام بازیا بالای سر تیممون بود پس چرا فقط اسم مربی ما ننوشتی!!!؟
    بیزحمت اسمشونو بالای سر تیم بنویسین آخه الان دوبار دیده بان شرکت کرده با تیم شهید قاسمنژاد و هر دوبار بدون شکست قهرمان شده با تیم ولی ازش اسمی نبردین

 7. ایرانی گفت:

  دم تیم اریا گرم که مقابل تیم قهرمان بازی بسیار زیبایی رو ارائه داد

 8. shadow گفت:

  Zende bad dideban

 9. وحید گفت:

  با سلام و عرض ادب
  جناب آقای رسولی تیم ما (شهید قاسمنژاد) هفته ی گذشته چهارشنبه به بندر آمدیم و بازی تدارکاتی با تیم اتحاد دیده بان مسابقه ای داشتیم و این تیم را با نتیجه ی سه یک شکست دادیم حال چرا و چه شده که آن را پوشش خبری نمی دهید جای بسی تاسف است یا شاید باخت دلیل آن بوده و شاید هم خدای ناکرده تیم اتحاد برایتان ارزشی نداشته ولی به هرحال ما که احترام خاصی برای اتحاد و سرپرست و مربیشان قایل هستیم و امیدوار بودیم این خبر را نیز پوشش دهید.
  این در حالیست که وبسایت های خبری فداغ هم برد تیم های فداغ و هم باخت آن ها را منعکس می کنند.
  کاش بیشتر اطلاع رسانی می کردید
  با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در صورتی که ایمیل ندارید از این مدل استفاده کنید: a@b.com