مرحوم حاج محمد شکور

حاج محمد شکور به دلیل کهولت سنی به دیار باقی شتافتند

حاج محمد شکور فرزند زایراسفند به دلیل کهولت سنی به دیار باقی شتافتند. روحش شاد و یادش گرامی. مدیریت سایت دیده بانی به بازماندگان این مرحوم تسلیت گف...

ادامه مطلب