طبیعت دیده بان

طنز ِ تلخ روستا \ نوشته ی: راشد انصاری (خالوراشد)

این که روستا بهتر است به همان وضعیت و بافت روستایی ِ خودش باقی بماند، شکی نیست. روستا باید به تمام معنا روستا باشد. این همه ساختمان های شیک و گران ...

ادامه مطلب