زنده یاد عبدالله رسولی

برنامه و نتایج چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام زنده یاد عبدالله رسولی

برنامه و نتایج چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام زنده یاد عبدالله رسولی که با همت و تلاش آقايان غلامعباس بلارك، حسین رسولی و همکاری برادران عبدالله جعفر...

ادامه مطلب

زنده یاد عبدالله رسولی

برنامه و نتایج سومین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان یادواره زنده یاد عبدالله رسولی

به همت و تلاش آقایان غلامعباس بلارک، حسين رسولی، عباس نوشادی، عبدالله جعفرنژاد، هادی افاضل، محمد رسولی و شورای ورزشی دیده بان سومين دوره مسابقات فوتسا...

ادامه مطلب

تیم قهرمان: مثلث طلایی

برنامه و نتایج اولین دوره مسابقات فوتسال جام زنده یاد کامران

اولین دوره مسابقات فوتسال جام زنده یاد کامران (عبدالله) رسولی انجام خواهد شد. این دوره از مسابقات با همت و تلاش آقایان غلامعباس بلارک و هادي افاضل با ...

ادامه مطلب

کامران (عبدالله) رسولی

کامران (عبدالله) رسولی بر اثر سانحه تصادف به دیار باقی شتافت

کامران (عبدالله) رسولی فرزند حسین ، در سن 20 سالگی بر اثر سانحه تصادف در جاده دیده بان - فداغ و بر اثر برخورد با شتر جان باخت. این حادثه در ساع...

ادامه مطلب